Úvod > Certifikace

Certifikace

Společnost KKS, spol. s r.o. zavedla a používá od roku 2009 integrovaný systém řízení, jehož součástí je:

  1. Systém managementu kvality, který odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2016.

  2. Systém environmentálního managementu (EMS) - řízení životního prostředí, který odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 14001:2016.

  3. Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který odpovídá požadavkům normy ČSN ISO 45001:2018

Systém managementu kvality byl v naší společnosti certifikován v roce 2001, systém environmentálního managementu byl certifikován v roce 2004 a v roce 2009 jsme vytvořili integrovaný systém řízení připojením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Už od počátku zavádění systémů je naší hlavní snahou jejich udržování a neustálé zlepšování. Zavedením integrovaného systému se vedení společnosti ještě více zavázalo zlepšit uspokojování potřeb zákazníků, dbát na ochranu životního prostředí a zvyšovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Prezentace závazku vedení společnosti je doložitelná Politikou integrovaného systému.
Politika integrovaného systému

KKS logo
KKS, spol. s r. o.
Příluky 386
760 01 Zlín
IČO: 423 40 802
DIČ: CZ423 40 802
Telefony:
+420 577 637 111
© 2024 KKS, s.r.o. Realizace rotate Rotate